สติ๊กเกอร์ A4print

กระดาษสติ๊กเกอร์ขนาด A4 มีเนื้อกระดาษหลากหลาย สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ทั้ง Laser printer และ Inkjet printer ได้

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ยี่ห้อ
(Brand)

ประเภทกาว
(Adhesive Type)

ความหนา
(Thickness)

กระดาษขาวด้าน

กาวสังเคราะห์สูตรน้ำ (กาวน้ำ)

160g/m2 ± 10g/m2

กระดาษขาวมัน

กาวสังเคราะห์สูตรน้ำ (กาวน้ำ)

142g/m2 ± 10g/m2