เทปกาวสองหน้าโฟม EVAprint

ผลิตจากเนื้อโฟม EVA เคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ยี่ห้อ
(Brand)

ประเภทกาว
(Adhesive Type)

ความหนา
(Thickness)

ความยาว
(Length)

ขนาดแกน
(Core Size)

LOUIS
(โฟมขาว EVA)

กาวยางธรรมชาติ

1.50mm ± 0.1mm

35cm, 45cm, 1M, 3M, 5M, 1Y, 3Y, 10Y

  นิ้ว และ 3 นิ้ว

LOUIS
(โฟมดำ EVA)

กาวยางธรรมชาติ

1.50mm ± 0.1mm

10M

3 นิ้ว