เทปอลูมิเนียมprint

เนื้อเทปทำจากแผ่นอลูมิเนียม ทากาวอะคริลิค มีให้เลือก 2 ประเภท กาวอะคริลิคสูตรน้ำมัน เหมาะกับงานภายนอกอาคาร และกาวอะคริลิคสูตรน้ำเหมาะกับงานภายในอาคาร

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ยี่ห้อ
(Brand)

ประเภทกาว
(Adhesive Type)

ความหนา
(Thickness)

ความยาว
(Length)

ขนาดแกน
(Core Size)

ความเหนียว
(Adhesive Strength)

LOUIS

กาวอะคริลิคสูตรน้ำมัน

60μm ± 10μm

30Y, 5Y

3 นิ้ว

****

INTER

กาวอะคริลิคสูตรน้ำ

60μm ± 10μm

30Y, 5Y

3 นิ้ว

***