เทปโอพีพี สำหรับปิดกล่อง ชนิดกาวยาง

ผลิตจากฟิล์ม Oriented Polypropylene ซึ่งรับแรงดึงได้ดี ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ เทปเคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติ เทปมีความเหนียวสูง ทนต่อความชื้นอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ได้ดีเยี่ยม และแข็งแรง เหมาะสำหรับงานปิดบรรจุภัณฑ์และหีบห่อทั่วไป สินค้าแช่เย็น หรือส่งออก

คุณสมบัติ

  • ผลิตจากฟิล์ม Oriented Polypropylene (OPP) ซึ่งมีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อแรงดึงได้ดี ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ
  • กาวยางธรรมชาติ มีความเหนียวสูง และทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ ได้ดีเยี่ยม รวมถึงทนต่อความชื้นได้ดี
  • สามารถใช้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ได้
  • มีทั้งแบบใส สีโกโก้ และสีน้ำตาล

การใช้งาน

  • สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการเทปคุณภาพสูง
  • สำหรับงานที่ต้องการความเหนียวเป็นพิเศษ เช่นการติดบนผิวที่ไม่เรียบ
  • สำหรับงานที่ใช้บริเวณที่มีความชื้นสูงหรืออุณหภูมิต่ำ เช่น งานบรรจุอาหารแช่แข็ง อาหารทะเล

ยี่ห้อ
(Brand)

ประเภทกาว
(Adhesive Type)

ความหนา
(Thickness)

ความยาว
(Length)

ขนาดแกน
(Core Size)

KOLA

 กาวยางธรรมชาติ 63μm ± 2 μm 50Y

3 นิ้ว

INTER

49μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 1,000Y

LOUIS CLEAR
(แกนเขียว)

46μm ± 2 μm

45Y
POLYSEAL 46μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y, 1,000Y
LOUIS (แกนฟ้า) 46μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y, 1,000Y
LOUIS (แกนแดง/ดำ) 43μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y
LOUIS #P135 38μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y, 1,000Y
download pdf
  • คุณสมบัติ

  • การใช้งาน

  • รายละเอียดสินค้า