เทปโอพีพี สำหรับปิดกล่อง ชนิดกาวยางprint

ผลิตจากฟิล์ม Oriented Polypropylene ซึ่งรับแรงดึงได้ดี ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ เทปเคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติ เทปมีความเหนียวสูง ทนต่อความชื้นอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ได้ดีเยี่ยม และแข็งแรง เหมาะสำหรับงานปิดบรรจุภัณฑ์และหีบห่อทั่วไป สินค้าแช่เย็น หรือส่งออก

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ยี่ห้อ
(Brand)

ประเภทกาว
(Adhesive Type)

ความหนา
(Thickness)

ความยาว
(Length)

ขนาดแกน
(Core Size)

KOLA

 กาวยางธรรมชาติ 63μm ± 2 μm 50Y

3 นิ้ว

INTER

49μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 1,000Y

LOUIS CLEAR
(แกนเขียว)

46μm ± 2 μm

45Y
POLYSEAL 46μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y, 1,000Y
LOUIS (แกนฟ้า) 46μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y, 1,000Y
LOUIS (แกนแดง/ดำ) 43μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y
LOUIS #P135 38μm ± 2 μm 45Y, 50Y, 100Y, 1,000Y