ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงงาน

โรงงานผลิตเทปแห่งแรกของบริษัท ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำหรับโรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม.56 จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ไร่ ปัจจุบันบริษัทหลุยส์ฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน

_____________________________________________________

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัทหลุยส์ฯ ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้รับการเชื่อถือจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันบริษัทหลุยส์ฯ ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE