ส.ค. 30, 2022

Louis Tape มีสินค้าเทปพิมพ์ลาย ทั้งแบบที่มีแค่ตัวอักษร และแบบที่มีลายการ์ตูน ทั้งสวยงาม และยังมีประโยชน์ในการสื่อสารอีกด้วย

Read more >
พ.ย. 23, 2020

เทปกาวสามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน ซึ่งเทปกาวแต่ละชนิดสามารถผลิตจากวัสดุต่าง ๆ ที่แตกต่างได้

Read more >
พ.ย. 16, 2020

ในปัจจุบัน Louistapes สามารถผลิตเทปพิมพ์ได้ 2 ระบบ คือ การพิมพ์แบบ Gravure (กราเวียร์) และการพิมพ์แบบ Flexo (เฟล็กโซ) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกัน

Read more >
มิ.ย. 15, 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ เพื่อให้หลุยส์เทปผ่านวิกฤตนี้ไปได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน

Read more >
พ.ค. 25, 2020

Louistapes ร่วมรณรงค์และสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้วยเทปกาวหลากหลายชนิดที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี

Read more >
ต.ค. 26, 2019

หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป มีผลิตภัณฑ์เทปโอพีพีปิดกล่อง ทั้งสูตรกาวยางธรรมชาติ และสูตรกาวน้ำสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติ และการใช้งานที่แตกต่างกัน

Read more >
ก.ย. 16, 2019

นอกจากคุณภาพสินค้าแล้ว เอกลักษณ์ของแบรนด์คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนได้ ยากที่จะลอกเลียนแบบและทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ ดังนั้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่นจึงสามารถดึงดูดสายตา ดึงดูดใจลูกค้าได้มากที่สุด

Read more >

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE