เทคโนโลยี

Natural Rubber-based Adhesive

บริษัทหลุยส์ฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตกาวจากยางธรรมชาติสำหรับเทปชนิดต่าง ๆ มานานกว่า 50 ปี กาวแต่ละสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานของเทปกาวที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท

_____________________________________________________

Solvent Recovery System

ระบบ Solvent Recovery ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการดักไอสารละลายจากกระบวนการผลิตมากักเก็บไว้ และกลั่นไอสารละลายกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

_____________________________________________________

European Technology Fully-automatic Machines

กระบวนการผลิตของเรา มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินำเข้าจากยุโรป ควบคุมทั้งระบบด้วยคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ผลิตม้วนเทปที่มีขนาดได้มาตรฐาน ความหนากาวสม่ำเสมอ และมีความสวยงาม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE