ประวัติ

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเทปกาวรายแรกของประเทศไทย และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI: The Board of Investment of Thailand) เราเป็นผู้ผลิตเทปกระดาษย่นและเทป OPP กาวยางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ผลิตเทปใส (Cellulose Tape) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 600 คน

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตกาวยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางบริษัทฯ เลือกใช้วัตถุดิบหลักคือยางธรรมชาติของไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาคุณภาพกาวให้มีความสม่ำเสมอ เหนียว ติดแน่น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วย

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ในการผลิตเทปกาวคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าคุณภาพ ยี่ห้อ LOUIS TAPE, INTER TAPE, KOLA TAPE, POLYSEAL, SWALLOW และ CENTER TAPE ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งระบบ Solvent Recovery เพื่อนำไอสารละลายจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย ในด้านการผลิตมีการควบคุมที่มีมาตรฐานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต และมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการบรรจุสินค้าที่สวยงามแข็งแรง ส่งมอบสินค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย พร้อมทั้งมีการกวดขันมารยาทของพนักงานทุกฝ่ายรวมถึงพนักงานส่งของให้ดีเสมอ

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเทปกาวในประเทศไทย ที่มีความชำนาญ และมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค ออกสู่ท้องตลาดอีกทั้งมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังปรัชญาของบริษัท “เรามุ่งพัฒนาคุณภาพให้เป็นหนึ่ง สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE