บรรจุภัณฑ์

  • เทปโอพีพี ปิดกล่อง ชนิดกาวยาง
  • เทปโอพีพี ปิดกล่อง ชนิดกาวสังเคราะห์สูตรน้ำ
  • เทปโอพีพี ปิดกล่อง สีต่างๆ ชนิดกาวสังเคราะห์สูตรน้ำ
  • เทปกระดาษกาวในตัว
  • อื่นๆ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE