หลุยส์เทป : โรงงานผลิตเทปใส อันดับ 2 ของโลก

#หลุยส์เทปอยากแนะนำ เทปใสเซลลูโลส เทปสีเหลืองนวลใส ที่หลาย ๆ คนเคยเห็นกันอย่างคุ้นตา เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานเอกสารในสำนักงานทั่วไปและงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งความสวยงามและสะดวกรวดเร็ว

แต่ก่อนจะมาเป็นเทปใสอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ ทุกชิ้นล้วนผ่านขั้นตอนการผลิตมาอย่างพิถีพิถันและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างไรนั้น เราตามไปอ่านเป็นเกร็ดความรู้ในวันนี้กัน

  • องค์ประกอบหลักในการผลิตเทปใสของหลุยส์เทป จะประกอบไปด้วยฟิล์มเซลลูโลสหรือกระดาษแก้ว และกาวซึ่งเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยจะนำกระดาษแก้วที่มาจากเยื่อไม้ชนิดหนึ่งมาใช้เป็นฟิล์มใส ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตกาวจะใช้ยางธรรมชาติมาแปรรูปให้เป็นของเหลวแล้วรวมเข้ากับวัตถุดิบอื่น ๆ

ขั้นตอนการผลิตเทปใส

  • การผสมกาว จากการผสมยางธรรมชาติเข้ากับวัตถุดิบต่าง ๆ โดยใช้ตัวทำละลายที่เรียกว่า Solvent เพื่อละลายวัตถุดิบต่าง ๆ ผสมให้เข้ากัน จากนั้นจึงจะส่งกาวเข้าสู่กระบวนการเคลือบกาวต่อไปด้วยการเดินผ่านท่อซึ่งเป็นระบบปิดทั้งหมด
  • การเคลือบกาว โดยจะเป็นการทากาวเคลือบลงบนฟิล์ม ซึ่งจะต้องผ่านการทาสารเคลือบมันบนผิวของฟิล์มด้านหนึ่งก่อน แล้วอีกด้านหนึ่งเคลือบกาวยางธรรมชาติเพื่อให้สามารถม้วนเป็นเทปได้ กาวที่ทาลงบนฟิล์มจะถูกรีดให้ได้ความหนาตามที่ควบคุม จากนั้นฟิล์มเซลลูโลสจะถูกส่งเข้าตู้อบเพื่ออบกาวให้แห้งเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการตัดเทป
  • การตัดเทป เป็นการแปรสภาพเทปกาวจากม้วนใหญ่ (Jumbo Roll)ให้เป็นม้วนเล็กขนาดตามความกว้าง และความยาวที่ต้องการประกอบเข้ากับแกนเทปที่เตรียมไว้
  • การบรรจุ ม้วนเทปเล็กๆจากการตัดเทปจะเข้าไลน์การบรรจุ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ไลน์หลัก ได้แก่ แพ็คถุงแขวน และแพ็คกลม ซึ่งจะมีการปั๊มวันที่ผลิต และ lot การผลิตที่บรรจุภัณฑ์ จากนั้นบรรจุลงกล่องลังซึ่งจะมีการติดสติกเกอร์ QR Code เพื่อใช้ในการสอบกลับสินค้า

เทปใสเซลลูโลสมีความโดดเด่นในเรื่องของ 3 คุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น

  • ผลิตจากฟิล์มเซลลูโลสเคลือบกาวยางธรรมชาติ สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ทำจากกระดาษแก้ว จึงสามารถฉีกได้ง่ายด้วยมือเปล่า
  • เคลือบกาวยางธรรมชาติ กาวเหนียวติดแน่นไม่ทิ้งคราบ

การเก็บรักษาเทปใสเซลลูโลส

  • หากยังไม่ใช้งานไม่ควรแกะบรรจุภัณฑ์ออก หรือหากแกะแล้วเมื่อใช้เสร็จให้เก็บให้มิดชิด พ้นจากแสงแดดและความชื้น
  • พับปลายหลังใช้งานเสร็จเพื่อความสะดวกในการในงานครั้งถัดไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เทปกาว LOUIS TAPE